Sukces jest możliwy! Zadbaj o własne zdrowie

Chcesz zrozumieć swoje problemy związane z odżywianiem i odzyskać kontrolę nad własnym ciałem? Wspólnie poszukamy przyczyn problemu i będziemy dążyć do trwałej zmiany zarówno w sferze odżywiania, jak i sferze psychologicznej. Pokonamy bariery, które utrudniają wprowadzenie odpowiednich zmian w Twoim sposobie żywienia.

5 KROKÓW DO ZMIANY!

 

      Umów się na spotkanie

 • na pierwszą wizytę można umówić się telefonicznie lub mailowo
 • podczas rozmowy poinformuję, jakie wyniki badań należy zabrać ze sobą na wizytę – w zależności od potrzeby pacjenta

      Konsultacja psychodietetyczna

 • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu żywieniowego i zdrowotnego
 • analiza dotychczasowego stylu życia i żywienia
 • ocena dotychczasowego sposobu odżywiania
 • poznanie podłoża emocjonalnego problemu
 • określenie celów i planu działania nad prawidłowymi nawykami żywieniowymi

      Rozpoznanie i omówienie problemu

 • prawidłowe rozpoznanie i zrozumienie przyczyn pojawienia się problemu
 • praca nad zmianą sposobu myślenia tak, by po zakończonej diecie nie traktować jej zaleceń jak ograniczenia, lecz jako własny, zdrowy styl życia
 • praca nad kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów

     Wsparcie, motywacja i wzmocnienie

 • praca nad motywacją i wytrwałością
 • wsparcie i dostosowanie wskazówek dietetycznych do potrzeb i psychologicznych możliwości
 • budowanie i wzmacnianie silnej woli oraz regulowanie emocji
 • wsparcie w radzeniu sobie z niepowodzeniami, brakiem cierpliwości oraz wiary we własne możliwości
 • monitorowanie dotychczas wykonanej pracy
 • przezwyciężanie trudności wynikających z przyzwyczajeń
 • motywacja i wsparcie na każdym etapie zmiany
 • edukacja psychodietetyczna i żywieniowa

      Osiągniecie celu – ZMIANA NA STAŁE

 • wzrost poziomu samoakceptacji
 • ZMIANA zachowań na stałe w zakresie problemów żywieniowych
 • odzyskanie radości i wiary w siebie
 • zmiana nawyków żywieniowych
 • zmiana świadomości żywieniowej dzięki połączeniu racjonalnego żywienia i sile motywacji
 • chcieć to znaczy móc – SUKCES JEST MOŻLIWY

Początkiem zmiany jest rozmowa. Zapraszam serdecznie!